Συμβαδίζουμε με την εποχή μας επενδύοντας στην τεχνολογία. Όλες οι τάξεις είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες και tablets. Προωθούμε κατά τον τρόπο αυτό την κινητοποίηση και την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών μας στο μάθημα και μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης, πετυχαίνουμε την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής δεξιότητάς τους.

Οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, τόσο μέσα στην τάξη, όσο και στο σπίτι, οι οποίες τους βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση της γλώσσας μέσα από επιπλέον δραστηριότητες, οπτικοποίηση της διδαχθείσας ύλης, καθώς και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για την πρόοδο τον μαθητών, τα καθήκοντα τους, τις βαθμολογίες τους και όλα τα νέα του Κέντρου μας από την ψηφιακή πλατφόρμα 4schools, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση, τόσο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και από το κινητό τους μέσω mobile app.