Το Κέντρο μας έχει βραβευτεί για τα προγράμματα που προσφέρει στους μαθητές μας και για την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει σε όλα τα επίπεδα από τους πιο αξιόλογους φορείς της ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως τα Education Leaders Awards και το Βρετανικό Ίδρυμα της πριγκίπισσας Diana.

2017 ELA
GOLD Βραβείο
GOLD βραβείο στην κατηγορία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.
2018 ELA
BRONZE Βραβείο

BRONZE βραβείο στην κατηγορία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ για το πρόγραμμα Anti-bullying Ambassadors by QLS σε συνεργασία με το Βρετανικό Ίδρυμα The Diana Award της πριγκίπισσας Diana.

2018 ELA
BRONZE Βραβείο

BRONZE βραβείο στην κατηγορία ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ.

2019 ELA
SILVER Βραβείο

SILVER βραβείο στην κατηγορία ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την online εκπαιδευτική πλατφόρμα QLS-iLearn.

2019 ELA
BRONZE Βραβείο

BRONZE βραβείο στην κατηγορία ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ για το Online Debate Festival by QLS.

2019 ELA
BRONZE Βραβείο

BRONZE βραβείο στην κατηγορία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ για το πρόγραμμα JUMP by QLS.

2020 ELT
SILVER Βραβείο

SILVER βραβείο στην κατηγορία EXCELLENCE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES.

2020 ELT
SILVER Βραβείο

SILVER βραβείο στην κατηγορία TEACHING FOR RAISING AWARENESS FOR SOCIAL ISSUES για την Anti-Bullying Campaign by QLS. 

2021 ELA
SILVER Βραβείο

SILVER βραβείο στην κατηγορία ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

2021 ELA
SILVER Bραβείο

SILVER βραβείο στην κατηγορία ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ για το online event Festival Christmas Tea.

2022 ELA
BRONZE Βραβείο

BRONZE βραβείο στην κατηγορία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  για το QLS-Online Book Club.